ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/03/1984

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 23) התשמ"ד- 1984; חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 23), התשמ"ד- 1984; צו מס הכנסה פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד- 1984; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 12), התשמ"ד-1984; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 13), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 21), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 22), התשמ"ד-1984; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון מס' 24), התשמ"ד- 1984; שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות לעידוד השקעות הון (

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים