ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/03/1984

המלצות ועדת המשנה בעניין מלאי בשר פטימים ותרנגולי הודו-הצעה לסדר-היום של חבר -הכנסת א. נחמקין; הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; שינויים בתקציב לשנת 1983-רשויות מקומיות -עיריית חיפה; תקנות מלווה קצר מועד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים