ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/03/1984

ברכות לסגני יושב-ראש הכנסת החדשים; חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (תיקון), התשמ"ד-1984; צו הסדרת יבוא סובין (הפקדה) (תיקון), התשמ"ד-1984; שינויים בתקציב לשנת 1983; תקציב מערך הבריאות לשנת הכספים 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים