ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/03/1984

העלאת תעריפי התקשרות; הצעות לסדר- היום של חברי הוועדה; חוק היטל נסיעה לחוץ - לארץ (תיקון מס' 2) התשמ"ד -1984; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה) (תיקון), התשמ"ד- 1984; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התש"ג-1983 (הוראת שעה), התשמ"ד- 1984; צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים בהכנסה) (תיקון), התשמ"ד -1984; קביעת מוסדות ציבור לעניין סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין; קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת המס 1984 ), התשמ"ד -1983; תקנות מס ערך מוסף (הגדלת סכומי קנסות), התשמ"ד -1984; תקנות מס ערך מוסף (

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים