ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/03/1984

החלטת בדבר אישור הוראות המטילות או המגדילות היטלים; הצעה לסדר היום; פניות לוועדת הכספים לאחר 29 בפברואר 1984; תקציב המדינה לשנת הכספים 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים