ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/02/1984

הצעות לסדר היום; התקציב לשנת 1984; חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון ) - הצעות חוק פרטית של חה"כ א' אבטבי; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה); שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים