ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/02/1984

הצעה לסדר היום בנושא: מלאי בשר פטמים ותרנגולי הודו של חבר הכנסת נחמקין; הצעות לסדר היום; ערבות מדינה לחברת עורגון; צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (שיעור דמי ביטוח) (תיקון); תקציב המדינה לשנת הכספים 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים