ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/02/1984

העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; חוק היטל על נסיעות לחוץ-לארץ (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1984; ערבות המדינה - עולם התנ"ך בע"מ; ערבות המדינה להלוואות למפעלים תעשייתיים וליצואנים - 1 מיליארד שקל; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקונים מס' 18/14/9), התשמ"ד-1984; רבות מדינה לחברת "עורגון" בע"מ (150000 דולר); תוספת תקציב - משרד מבקר המדינה לשנת 1983; תקנות האפוטרופוס הכללי (שכר) (תיקון), התשמ"ד-1983; תקנות לעידוד השקעות הון (מענק חשבון), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים