ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/02/1984

העלאת תעריפי החשמל; שינויים בתקציב הכנסת לשנת 1983; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים