ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/02/1984

אגרות שנתיות חדשות בעד החזקת מקלט טלויזיה ומקלט רדיו ברכב מנועי; הצעות לסדר היום; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 13)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים