ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/02/1984

אגרות שנתיות חדשות בעד החזקת מקלט טלויזיה ומקלט רדיו ברכב מנועי; שאילתות והצעות לסדר היום של חברי הוועדה; שימוש ברזרבה כלכלית לשנת 1983; תקציב משרד מבקר המדינה לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים