ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/02/1984

אגרות שנתיות חדשות בעד החזקת מקלט טלוויזיה ומקלט רדיו ברכב מנועי; העלאת תעריפי החשמל; חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלווה (תיקון מס' 5), התשמ"ד-1984; שינויים בתקציב לשנת 1983- משרד המשפטים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים