ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 14/02/1984

הצעות לסדר-היום; חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 13), התשמ"ד; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים