ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/02/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים