ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 07/02/1984

הצעות לסדר-היום; חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראות שעה), התשמ"ד-1983; חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (תיקון), התשמ"ד-1983; חוק יסוד: משק המדינה (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסת (מס' 58); חוק מלוות קצר מועד, התשמ"ד-1984; חוק מיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים