ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/02/1984

ועדות משנה; חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה), התשמ"ד-1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58); חוק מיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה), התשמ"ד-1983; שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים