ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/01/1984

הצעות לסדר-היום של חברי הוועדה; צו בנק ישראל (ביטול שוי כסף ומעות), התשמ"ד-1983; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (הוראת שעה) (תיקון), התשמ"ג-1983; שינויים בתקציב לשנת 1983 - רשויות מקומיות; תקנות הדיינים (אגרות) (תיקון), התשמ"ד-1983; תקנות השותפויות (רישום ואגרות) (תיקון), התשמ"ד-1984; תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים