ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/01/1984

חוק איגרת חינוך (הוראת שעה); חוק מיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה); שינויים בתקציב לשנת 1983, פניה מס' - רשויות מקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים