ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/01/1984

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס 58, התשמ"ד-1984; חידוש הפיקוח על מט"ח - הצעה לסה"י של חה"כ א. רובינשטיין; צו מימון מבצע של"ג (פטור מהיטל במכירה בידי קרן החינוך של ארה"ב בישראל) התשמ"ד-1984; צו מסוי בתנאי אינפלציה (קביעת שיעור לעניין זקיפת ריבית רעיונית בהכנסה); תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל) (תיקון) התשמ"ד-1984; תקנות מס הכנסה (יועצי מס), תיקון; תקנות מס הכנסה (קביעת שעורי ריבית (תיקון), התשמ"ד-1982

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים