ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 23/01/1984

אספקת מכשירים רפואיים לחולים נזקקים בהתאם לחוק- הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ח. אשל ומ. וילנר; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ (תיקון) התשמ"ד 1983; סיכום ועדת המשנה לעניין בתי החולים - הוצאותיו של בית החולים רמב"ם בגין מבצע של"ג; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן תעשיית המלט) (תיקון) התשמ"ד 1983; שינויים בתקציב לשנת 1983 - תיירות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים