ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 18/01/1984

הצעה לסדר; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58) התשמ"ד-1984; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - תכניות חסכון מפעל החיסכון לבניין: בר מצווה; תעריפי החשמל; תקנות התעבורה (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים