ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/01/1984

גמלאות שרים; העלאת תעריפי החשמל; העלאת תעריפים של שירותי הטלפון והדואר; הצעות לסדר היום; שינויים בפיקוח על מטבע חוץ; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983; תיקון להסדר מגירת הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים