ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 16/01/1984

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58) התשמ"ד 1984; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה התשמ"ד 1984; תקנות מס הכנסה מיסוי בתנאי אינפלציה (כללים להגנת הון שהושקע המלאי בעלי חיים במשק חקלאי) התשמ"ד 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים