ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/01/1984

הורדת שכר השרים (גימלאים); חוק היטל על נסיעות לחוץ-לארץ (תיקון); חוק היטל על נסיעות לחוץ-לארץ. (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים