ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 10/01/1984

בקשה להעלאת תעריפי החשמל; החלטה בדבר הארכת מועד לפי חוק מימון מפלגות התשל"ג 1973; הצעות לסדר היום; משכורתו של נשיא המדינה; שינויים בתקציב לשנת 1983 (חברת החשמל); שכרם של עובדי מבקר המדינה; תנאי המקדמה של בנק ישראל; תנאי המקדמה על פי חוק התקציב לשנת הכספים 1983; תקנות החשמל (רישוי מיתקנים חשמליים) (תיקון) התשמ"ד 1984

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים