ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 09/01/1984

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקו מס' 4) התשמ"ד-1983 - הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת וירשובסקי; צו הסדרת יבוא טובין (הפקדה), התשמ"ד-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 25), התשמ"ד-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 26), התשמ"ד-1983; צו מס קניה על טובין (תיקון), התשמ"ד-1983; צו מס קניה על טובין, התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן תעשיית המלט) (תיקון), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 5), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי טובין - שמן סויה מרגרינה, חיט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים