ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 04/01/1984

חוק מס הכנסה (תיקון מס' 58); שינויים בתקציב לשנת 1983 - פניה מס' 97 של הממונה על התקציבים (בתי-חולים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים