ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 03/01/1984

הוראת מס בולים (סכום מקסימלי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשמ"ד-1983; העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום; קביעת מס מעסיקים (שיעור מס מעסיקים לשנת 1984), התשמ"ד-1983; שינויים בתקציב לשנת 1983; תנאי תשלום של פרמיות הביטוח; תקנות מס הכנסה (יועצי מס) (תיקון), התשמ"ד-1983; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים