ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 02/01/1984

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה) התשמ"ד 1983; מסקנות ביניים של ועדת המשנה לבדיקת השלכות הקיצוצים בתקציב משרד הבריאות; תקנות מס הכנסה (הנחה למקדימים בתשלום מקדמות) (תיקון) התשמ"ד 1983; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (חפצים ביתיים) (תיקון מס' 2); תקנות מס שבח מקרקעין (מס רכישה) (תיקון מס' 2) התשמ"ד 1983; תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (פטור מתשלום מס רכוש) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים