ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/12/1983

הצעות לסדר היום; חוק היטל על בעלי הכנסות גבוהות (הוראת שעה); חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58); חוק מיסוי נקודות קצבה (הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים