ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/12/1983

הצעות לסדר היום; שינויים בתקציב לשנת 1983 - פניה מס' 94 של הממונה על התקציבים (רשויות מקומיות); תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי, התשמ"ד-1983)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים