ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 27/12/1983

הצבעות; חוק ההיטל על הכנסות גבוהות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 58) חוק מיסוי נקודת קצבה; חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום); ערבות מדינה לחברת אל-על; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי) (תיקון) התשמ"ד-1983; קיצוץ 10% בשכר השופטים; קיצוץ 10% בשכר השרים; שינויים בתקציב לשנת 1983; תקנות מע"מ (תיקון) התשמ"ד-1983 (גבייה חודשית); תקציב רשות השידור לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים