ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 26/12/1983

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק להארכת חוק של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשמ"ד-1983; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) (תיקון), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים