ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/12/1983

הצעות לסדר היום; ערבות לחברת על-אל; שינויים בתקציב לשנת 1983 - פניה מס' 94 - רשויות מקומיות; שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים