ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 21/12/1983

המשך הדיון בעניין העלאת תעריפי החשמל; ערבות לאל-על - הצבעה; שכר נושאי מישרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים