ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 20/12/1983

אגרה נוספת לרשות השידור; ערבות המדינה לחברת אל-על; צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים