ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/12/1983

שכר נושאי משרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים