ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 19/12/1983

בניני ממשלה מיוחדים - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת א. וינשטיין; העלאת מחיר האסימון; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; השלמת אגרת רשות השידור - מכתבו של יושב ראש רשות השידור מיום ט"ז בכסלו התשמ"ד-22/11/83; תעריפי הדואר והטלפון - דצמבר 1983; תקציב רשות השידור לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים