ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 13/12/1983

התייקרות בתקציב 1983 (בהתאם לסעיף 3 לחוק התקציב) - הצבעה; חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1983; חוק הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-1983; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) - תכניות חסכון "חידוש"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים