ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 12/12/1983

הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; חוק המלוות (הוראות שונות), התשל"ח 1977 חברת מכתשים; חוק מימון מפלגות - הארכת מועד למסירת דו"חות; משכורת משרה שיפוטית - סיוע לדיור לרבנים הראשיים; צו שעת חירום (תשלומי חובה על מלאי של סובין - בשר קפוא) (מס' 3); קיצוצים בתקציב משרד החינוך והתרבות; תקנות מילווה המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים