ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 08/12/1983

העלאת תעריפי החשמל; הצעות לסדר היום של חברי הוועדה; עמלות הבנקים; שינויים בתקציב לשנת 1983 - מנועי בית שמש

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים