ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 06/12/1983

הצעות לסדר-היום; הקפאת תקנים בשירות המדינה ובשירות הציבורי לא תחול על עולים חדשים; התייקרות בתקציב 1983; התייקרות בתקציב 1983; שינויים בתקציב לשנת 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים