ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 01/12/1983

הצעות לסדר היום; מצב חברות הביטוח; תקציב דקות השידור לחודש דצמבר 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים