ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 30/11/1983

ערבות המדינה ל"אתא" - 5. 1 מיליון דולר; צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת), התשמ"ג-1983; תיקון טעויות לעניין צו תעריף והפטור (החלפת התוספת), התשמ"ג-1983 ולעניין צו תעריף המכס והפטור (החלפת התוספת) (תיקון), התשמ"ג-1983; תקנות המכס (תיקון), התשמ"ד-1983; תקנות מס ערך מוסף (תיקון), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים