ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 29/11/1983

אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מקרקעי ישראל; הפחתה בתקציב המשרדים לשנת הכספים 1983; הצעות לסדר-היום; חוק הביטוח הלאומי (הכנסה מחקלאות) (הוראת שעה) התשמ"ד-1983; צו הביטוח הלאומי (שינוי סכומי המינימום בלוח י"א) (תיקון); שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983; תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים); תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (אגרות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים