ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 28/11/1983

הצעות לסדר היום של חברי הכנסת; מחסור באשראי במשק היצרני - הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ר. נעים; צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם) (תיקון מס' 2), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1983; שוק הלוואות אפור בישראל - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת ר. אדרי, א. רובינשטיין וד. תיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים