ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 24/11/1983

העלאת תעריפי החשמל; צו מס קניה על טובין (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1983; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1983; שינויים בתקציב רשות ניירות ערך - 1983; תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) (תיקון), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים