ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 22/11/1983

דיון על המדיניות הכלכלית; העלאת תעריפי חשמל; חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 3), התשמ"ד-1983; קביעת מוסדות ציבור לפי חוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים