ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 17/11/1983

חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983; חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה) (הוראת שעה), התשמ"ד-1983

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים