ישיבת ועדה של הכנסת ה-10 מתאריך 15/11/1983

העלאת תעריפי החשמל; מדיניות התכנית הכלכלית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים